Предстои ново увеличение на таксите за повечето услуги на банките, след като БНБ публикува списък със средния размер на таксите, начислявани от банките за услугите по разплащателни сметки на потребители за 2023 година. Те са изчислени на база информация към 31 декември 2022 г., подадена от 18 банки и клонове на банки, извършващи дейност на територията на страната и предоставящи платежни услуги на потребители, уточняват от централната банка.

От списъка на БНБ става ясно, че средният размер на таксите за 2023 година, събирани от банките са по-високи. Например за откриване на разплащателна сметка в офис на банката увеличението е с 0.66 лева от 2.52 лв. до 3.18 лв., за обслужване на разплащателна сметка в офис на банката нарастването е с 0.36 лева от 3.37 лв./месечно до 3.73 лв./месечно, за внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката увеличението е с 0.33 лева от 0.87 лв. до 1.20 лв.

Това е поредното повишение на банковите такси за настоящата 2023 година. В началото на годината повечето банки увеличиха таксите предимно за услуги, които се извършват на гише в клоновете, което ще продължи и от началото на март или най-вероятно от април. Възможно е някои банки да не увеличават някои от таксите си, ако са достигнали средните нива, от препоръчителния списък на БНБ.

Има, обаче, и такси, които или са премахнати или са намалени: за обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката намалението е с 0.08 лева (до 2.37 лв./мес. от 2.45 лв. на мес.), за теглене на пари в брой на каса в офис на банката до 1 000 лена намалението е с 0.14 лева (до 3.55 лв. от 3.69 лв.), за закриване на разплащателна сметка в офис, окрита до 6 месеца от датата на закриване вече няма да се плаща такса, а досега таксата е била 2.58 лева.

* Въз основа на подадената от банките информация се установява, че за услугите "Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката", "Теглене на пари в брой от разплащателна сметка на каса в офис на банката до 1 000 лв.", "Теглене на пари в брой от разплащателна сметка с дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката" и "Теглене на пари в брой от разплащателна сметка с дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка" банките прилагат различен подход за определяне на размера на таксите. От БНБ уточняват, че централната банка изчислява среден размер на таксите за всеки от използваните подходи въз основа на информацията, подадена от банките, използващи съответния подход.

В закючение от БНБ препоръчват банките да съобразят приемливия размер на таксите за услугите по платежна сметка за посочените в списъка основни операции със средния размер на таксите, публикуван от БНБ и с изискванията на чл. 36, ал. 2 от Наредба № 3 на БНБ, най-късно до 1 юни 2023 г. съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредба № 3 на БНБ.

Прави впечатление, че най-голям брой (10 броя) са таксите, които се повишават до 0.10 лева, следван таксите, които се повишават от 0.51 лв. до 0.72 лв. (7) и от 0.11 лв. до 0.50 лв. (5).

3e-news.net

Приходите от такси и комисиони на банките

Това е вторият по размер приход - след лихвите и преди приходите от дивиденти.

От последните данни на БНБ за състоянието на банковата система в България за януари 2023 година приходите от такси и комисионни съставляват 33.50% от всички приходи.

Ако темпът на нарастване на таксите се ускори спрямо данните за януари към декември 2022 година, най-вероятно приходите от такси и комисионни ще се повиши и през 2023 година.

Да припомним, че обобщените данни на БНБ показаха, че печалбата на банковата система расте и към края на 2022 година достигна 2.1 млрд. лв., което е с 663 млн. лв. или с почти 47 на сто повече спрямо печалбата за 2021 г. Печалбата идва основно от ръста на приходите от лихви и такси, показват още данните на БНБ. Нетният доход от лихви се е повишил с 470 млн. лв. (17%), а конкретно приходите от такси и комисионни е нараснал с 18.47% - от 1 484 223 хил. лв. през 2021 г. до 1 758 379 хил. лв. през 2022 г. или повишение в номинално изражение с 274 156 хил. лева.

Кои банки обявиха повишаване на таксите

Засега информация за повишаване на таксите от март или април са подали само няколко банки, сред които са:

Банка ДСК

също обяви, че ще увеличи някои такси от 20 март. Това се отнася за вътрешнобанков превод по мобилен номер от 0.20 лева на 0.50 лева. От 23 февруари банката въведе такса от 20 лева за промяна на транзакционни лимити по бизнес дебитни и предплатени карти и по бизнес кредитни карти, когато промяната се извършва в офис на банката. Откриване на разплащателна сметка в офис на банката вече ще струва 6 лева, а не 4 лв. Месечната такса за поддържка на сметка с издадена дебитна карта става 2,74 лева при 2,60 лв. сега, а без дебитна карта - 4,89 лева при 4,50 лв. сега. Вдига се и таксата за поддръжка на студентска карта от 2,60 лв. на 2,74 лева. Повече ще плащат и хората с влог в банката, като обслужването на безсрочен депозит става 3,91 лева на месец от 3,50 лева сега. 10 лева вече ще взима банката за закриване на разплащателна или спестовна сметка до 6 месеца от датата на откриване. Досега за тази услуга банката не взимаше такса. Предстои да видим дали при това положение Банка ДСК ще промени други или същите такси от април.(

От петте най-големи банки в България (от първа група) и

Първа инвестиционна банка (Fibank)

обяви, че променя някои от своите такси от 13 април. Таксата за теглене от банкомат на Fibank за клиенти на банката вече ще бъде 0.15% от сумата, но не по-малко от 30 стотинки. Досега таксата беше 0.1% от сумата, но не по-малко от 30 ст. Променя се и таксата за трансакции, свързани със залагания, като става 1.5% от сумата. Нови тарифи ще има и за внасяне на пари. От банкомат на Fibank с дебитна карта на банката таксата вече ще е 30 стотинки, а досега за тази услуга банката не взимаше пари. Без такса остава внасянето на пари с кредитна карта.

Централна кооперативна банка

която вдига някои от таксите си от 27 март - за откриване на разплащателна сметка с дебитна карта към (с 1 лев повече), за теглене на пари в брой от разплащателни и спестовни сметки: ако сумата е над 2000 лева, таксата става 0.6% от нея, а не 0.5%, както сега. Увеличава се и таксата за теглене от сметки в евро - от 0.5%, но не по-малко от 2.50 евро, на 0.7% от сумата, но не по-малко от 3 евро. Преводите по сметки също поскъпват, независимо дали са на един клиент, или на различни, и таксата става 3.50 лева от 3 лева сега. Същото увеличение ще е и за бизнес клиенти.