Над два пъти са скочили регистрираните неистински банкноти през четвъртото тримесечие - до 318 броя от 134 броя през третото тримесечие, сочат данните на БНБ. От тях става ясно, че подобен ръст на фалшивите банкноти за последното тримесечие не е наблюдаван от 2014 година, когато централната банка отчита 321 неистински банкноти.

При монетите също има рязък скок от 475 неистински монети, спрямо 55 през четвъртото тримесечие на 2020 година. Подобен силен ръст на фалшивите монети БНБ регистрира също през 2014 година, но значително повече - общо 1 071 неистински монети.

Има промяна, обаче, в най-много фалшифицираните банкноти. 20-левката, която близо 10 години беше лидер по фалшифициране, беше "детронирана" от 50-левовата банкнота. През четвъртото тримесечие на 2021 година в Националния център за анализ на БНБ са регистрирани 175 броя фалшиви банкноти от 50 лева (при 56 бр. през III тримесечие), следвани от 92 фалшиви 20 лева (при 65 бр.), по 25 броя от 10 и 5 левови банкноти (при 14 броя) и само 1 фалшива 100-левка (при 4 броя).

Според статистиката на БНБ, най-много нестински банкноти са били заловени в обращение през 2009 година - общо 12 468 броя, като по тримесечия начело е второто тримесечие на същата година (3 928 броя), следвано от първото (3 585), третото (3 040) и четвъртото (1 915).

При монетите най-много са задържани неистински 50 стотинки (462 броя спрямо 40 броя през третото тримесечие), следват 1-левовите монети (8 броя, спрямо 10) и 2-левовите монети (до 5 броя, спрямо 11 броя).

Банкнотите в обращение през декември се увеличават

След три поредни месеца на спад, през последния за миналата година банкнотите в обращение се увеличават до 569 149 853 броя от 545 176 350 броя през ноември, като преди това: през август са били 552 846 780 броя, през септември - 550 909 790 броя, и през октомври - 546 748 006 броя.

Прави впечатление, че при всички банкноти се увеличава броят им в обращение през декември спрямо ноември 2021 година. Най-голямо нарастване има при 50-левовите (до 212 441 008 броя от 204 431 776 броя), следвани от 20-левовите (до 137 427 175 от 130 486 204), 10-левовите (до 92 554 970 от 86 296 697), 100-левовите (до 96 927 349 от 94 249 161), но трябва да се отбележи, че тези банкноти са пуснати в обращение най-късно - от 8 декември 2003 година, и 5-левовите (до 29 799 351 от 29 712 512).

Монетите в обръщение също се увеличават през декември

Както банкнотите, така и монетите продължават да се увеличават и през последния месец на миналата година, както преди това през цялата 2021 година. През декември в обращение са били общо 2 865 781 866 броя монети, спрямо 2 849 724 244 броя през ноември.

Най-много отново в обращение са 1 стотинка (822 262 955 броя, спрямо 819 028 633 броя през ноември), следвана от 2 стотинки (743 836 601 броя, спрямо 740 073 108 броя), 10 стотинки (329 588 265 броя, спрямо 327 560 463 броя), 5 стотинки (321 242 167 броя, спрямо 319 136 610 броя), 20 стотинки (268 409 808 броя, спрямо 266 421 697 лева), 1 лев (169 909 888 броя, спрямо 168 530 412 броя), 50 стотинки (132 629 067 броя, спрямо 131 972 246 броя) и най-малко 2 лева (77 903 115 броя, спрямо 77 001 075 броя).

Да припомним, че разменната монета с номинална стойност от 1 лев е в обращение от 2 септември 2002 г., а монетата с номинал от 2 лева - от 7 декември 2015 г.

Стойността на банкноти и монети в обращение

Стойността на банкнотите в обращение се увеличава през декември с 870 116 745 лева - до 23 267 758 510 лева към 31 декември от 23 267 758 510 лева към 30 ноември 2021 година.

Най-голяма е стойността на 50-левовите банкноти (10 622 050 400 лева), следвана от 100-левовите (9 692 734 900 лева), 20-левовите (2 748 543 500 лева), 10-левовите (925 549 700 лева) и най-малко при 5-левовите (148 996 755 лева).

Увеличава се и стойността на монетите в обращение с 4 325 260 лева - от 513 507 650 лева към 30 ноември до 517 832 910 лева към 31 декември.

Ной-голяма е стойността на монетите от 1 лев в обращение (169 909 888 лева, спрямо 168 530 412 лева през ноември), следвани от монетите от 2 лева (155 806 230 лева, спрямо 154 002 150 лева), 50 стотинки (66 314 534 лева, спрямо 65 986 123 лева), 20 стотинки (53 681 962 лева, спрямо 53 284 339 лева), 10 стотинки (32 958 827 лева, спрямо 32 756 046 лева).