Министерствата на финансите на Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Израел проведоха първия си диалог по финансови въпроси, предаде новинарската агенция на ОАЕ - УАМ, цитирана от БТА. Това е част от постоянните усилия на емирствата да реализират намеренията си за търговско и икономическо сътрудничество с различни страни по света. Диалогът се проведе виртуално и имаше за цел да засили двустранното сътрудничество, както и да насърчи иновациите в областта на финансовите услуги между двете страни.

Юнис Хаджи Ал Кори, заместник-секретар на министерството на финансите, оглавяваше делегацията на ОАЕ, а израелската страна беше ръководена от Шира Грийнберг, главен икономист, директор на държавните приходи, изследвания и международни въпроси към израелското министерство на финансите. Висши служители от двете страни също взеха участие в онлайн диалога.

Във встъпителната си реч Юнис Хаджи Ал Хуори приветства всички участници и подчерта колко важна е тази платформа, която е пример за силната връзка между двете страни. Тя предоставя отлични възможности за обмен на политики, разпоредби и бизнес приоритети, като също така проучва нови пътища за двустранно сътрудничество. Ал Хуори похвали значителния напредък, постигнат между двете министерства след историческите Авраамови споразумения, което бе демонстрирано в споразуменията и меморандума за разбирателство. Той спомена Двустранния инвестиционен договор, подписан през октомври 2020 г., както и споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане, подписани през май 2021 г.

Той също така спомена, че наскоро подписаното Споразумение за всеобхватно икономическо партньорство между ОАЕ и Израел допълнително ще затвърди двустранните отношения между двете страни и ще създаде нови възможности за развитие на приоритетни сектори като агротехнологиите, възобновяемата енергия и напредналите технологии.