Народното събрание даде съгласие за увеличаване на акционерното участие на Република България в капитала на Черноморската банка за търговия и развитие. Решението беше взето със 141 гласа "за", без нито един "против", а двама депутати се въздържаха.

Преди решението на НС Съветът на управителите на Черноморската банка за търговия и развитие е приел с мнозинство решение за одобряване на Стратегия за капитализация на банката за периода 2023-2030 г.

Планът предвижда увеличаване на внесения капитал на банката с общо 244 961 040 евро, които да бъдат изплатени от държавите членки на равни годишни вноски до 2030 г. За да запази настоящия си дял в акционерната структура на банката в размер на 13,5%, България следва да запише 96 336 нови акции. Така общата вноска във внесения капитал на банката възлиза на 33 235 920 евро за периода 2023-2030 г.

Черноморската банка за търговия и развитие е международна финансова институция на страните участнички в Черноморското икономическо сътрудничество. Основана е от Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Дейността на банката е насочена към финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор, както и поощряване на търговската активност между страните акционери.

От началото на своите операции през 1999 г. до момента тя е финансирала 39 проекта в България в сектори като енергетика, инфраструктура, хранително-вкусова промишленост, селско стопанство. Общият размер на отпуснатото от банката финансиране за проекти в България възлиза на около 913 млн. евро. към 31 октомври 2022 г. нейният активен портфейл в България е на стойност около 237 млн. евро или около 10.5% от общия обем на активните операции на банката.

От "Възраждане" отправиха критики, че на практика Турция и Гърция са страните, които се възползват от участието си в банката. В момента тя се е превърнала в нещо като "тих пристъп за чиновници", които трябва по някакъв начин да бъдат наградени след приключване на службата им в БНБ, коментира той. Много повече проекти трябва да бъдат финансирани и много повече пари да се влеят в нашата икономика. 

Според БСП до момента България не се възползва достатъчно добре от възможностите, които има Черноморската банка. На тримесечие трябва да се иска доклад от представителя на България в банката какви български проекти са постъпили и са били финансирали, настояват от левицата.

Председателят на бюджетната комисия Петър Чобанов от ДПС коментира, че дори и след внасянето на тези 33 млн. евро допълнителен капитал, внесеният капитал на България ще е 126 млн. евро, в момента активният портфейл е 232 млн. евро. Това означава, че в момента активният портфейл е почти два пъти повече от внесения капитал. Чобанов се съгласи, че трябва по-активно да се търсят възможности за финансиране от Черноморската банка.