Европейският парламент ще обсъди на заседанието си тази седмица в Страсбург предложението на Европейската комисия занапред отпускането на средства от ЕС да бъде обвързано с върховенството на закона. 

Предвижда се плащанията от бюджета на ЕС да бъдат спирани за държави, които се намесват в работата на съдилищата или не се борят с измамите и корупцията. ЕК предлага, ако установи "широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава" в страна от ЕС, което пречи на управлението на европейските средства, да може да препоръча ответни мерки. Тези мерки ще могат да бъдат от намаляване на предварителните плащания по проекти до прекъсване на плащанията. Когато ЕК намери за необходимо тези мерки да бъдат приложени, решението следва да бъде взето с одобрението на ЕП и на Съвета на ЕС.

В доклада по тази тема се отбелязва, че въвеждането на новите мерки би следвало да замени прилагания спрямо България и Румъния механизъм за сътрудничество и проверка. Предвижда се също ЕП да одобри увеличаване на средствата за програмата "Права и ценности", като до 2027 г. да бъдат осигурени близо два милиарда евро за насърчаване на демокрацията, правовата държава и основните права в ЕС. Комисията на ЕП по граждански свободи предлага страни, срещу които са заведени искове по въпроса със законността, да губят правото да управляват сами получените от ЕС средства. Евродепутатите ще обсъдят въпроса в сряда, а на следващия ден ще гласуват резолюция.

Тази вечер ЕП ще обсъди необходимите промени в правилата за използването на наети товарни камиони. В доклада се отбелязва, че в ЕС около 1,6 милиона души работят в превоза на пътници и товари. Европейското законодателство за използването на товарни автомобили, наети без шофьори, не е променяно от 25 години. 

ЕК предлага да отпадне възможността държавите в ЕС да ограничават използването на наети товарни превозни средства. Комисията предлага да се позволи използването в една държава от ЕС на превозни средства, наети от дружества, регистрирани в друга държава от Общността, ако превозните средства са регистрирани или пуснати в движение законосъобразно. Друго предложение е да се позволи използването на превозни средства, наети в друга държава от ЕС, най-малко за четири месеца в рамките на календарната година.

ЕП е на друго мнение - заради различния размер на данъците в отделните държави от ЕС следва да има възможност за ограничаване на времето за дейност на наетите товарни превозни средства в чужда страна. Докладващият евродепутат предлага да може да се ограничава броят на използваните в чужбина наети камиони до 25 на сто от автопарка на наемателя.

 

В сряда се очаква ЕП да се произнесе по гласуването от британския парламент на споразумението за оттеглянето на Велекобритания от ЕС. Евродепутатите ще обсъдят също въпроса с паметта за тоталитарното минало на Европа по инициатива на колегата им Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП). Предвижда се да бъде отправен призив държавите в ЕС да подкрепят преподаването на историята на тоталитарните режими в Европа, за да помогне това за постигането на гражданско съзнание и критично мислене у младежите.

Очаква се ЕП да отбележи значението на поддържането на спомените за миналото живи, тъй като не може да има помирение без истина и памет. Предвижда се ЕП решително и недвусмислено да осъди всички престъпления срещу човечеството и масовото нарушаване на правата на човека от страна на всички тоталитарни и авторитарни режими.

В четвъртък ЕП ще обсъди въпроса за разликите между държавите в ЕС (т. нар. "променлива геометрия"; "Европа на различни скорости"; "първа и втора класа членство в ЕС"). Предвижда се в резолюцията да залегне призив за прекратяване на възможността за изключения от общностното законодателство за някои държави от ЕС, или за прилагането на отделен политически или икономически подход.