Професионалните анализатори, до които се допитва ЕЦБ, повишиха своите прогнози за инфлацията в еврозоната през настоящата и през следващата година, но в същото време занижиха очакванията за икономическия растеж в региона.

Докладът идва само ден, след като ЕЦБ потвърди плановете си за постепенно премахване на програмата за изкупуване на облигации до декември 2018-а година и се ангажира отново да остави рекордно ниските лихви непроменени поне до следващото лято.

Според ново тримесечно проучване сред повече от 50 професионални анализатори, което се поръчва от ЕЦБ, но без да представлява мнението на екипа икономисти на Централната банка, БВП на еврозоната се очаква да нарасне през настоящата година с 2,2% при предишна оценка от април за по-солиден растеж с 2,4%. За 2019-а година се очаква забавяне на икономическия растеж до 1,9%, вместо до 2,0 на сто, след което БВП да нарасне с едва 1,7% през 2020 година (без промяна спрямо предходното тримесечно проучване).

Анкетираните от ЕЦБ професионални анализатори отдават тази низходяща ревизия на последните икономически данни, които бяха по-слаби от очакваното (данните за реалния БВП през първото тримесечие). Няколко от респондентите отбелязват, че по-високите цени на петрола и увеличаването на несигурността в световен план могат да се отразят негативно на икономическия растеж до края на тази и през следващата година.

Въпреки занижените очаквания за представянето на икономиката, професионалните анализатори повишиха инфлационните си оценки за предстоящите години и вече прогнозират инфлация от 1,7% през тази и през следващите две години. Само до преди три месеца те очакваха инфлация от 1,5% през 2018-а и от 1,6% през 2019-а година, преди хармонизираният индекс на потребителските цени на еврозоната (HICP) да нарасне до 1,7% през 2020-а година.

Според анкетираните от ЕЦБ анализатори, дългосрочната инфлация в еврозоната до 2023-а година ще се ускори до 1,9% при икономически растеж от 1,6 на сто.

"Мнозинството респонденти приписват прогнозите за по-силна инфлация най-вече на по-високата цена на петрола", се посочва в последното проучване на ЕЦБ.

В последната анкета на ЕЦБ няма промяна в осредните прогнози за състоянието на безработица през тази и следващата години, като професионалните анализатори продължават да очакват ниво на безработица от 8,3% през 2018-а и от 7,9% през 2019-а година, преди то да се понижи през 2020-а до 7,5% (при априлска прогноза за 7,6%). Според дългосрочната прогноза, безработица ще стабилизира към 2023-а година на ниво от 7,5% (при априлска оценка за ниво от 7,4%).