Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) прие предложение, което да бъде разгледано от Съвета на управителите (управителите на централните банки или финансовите министри на над 190 държави в света) за приключване на Шестнадесетия общ преглед на квотите (16-и преглед) със значително увеличение на квотите, съобщиха от МВФ.

Предложението следва насоките на Международния валутен и финансов комитет (МВФК, IMFC) от годишните срещи през 2023 г.

Приключването на 16-ия преглед с увеличение на квотите ще помогне за запазването на силен, базиран на квоти и адекватно финансиран МВФ в центъра на глобалната мрежа за финансова сигурност. Един адекватно финансиран МВФ е от съществено значение за запазване на глобалната финансова стабилност, който може да даде отговор на потенциалните нужди на членовете му в един несигурен и предразположен към сътресения свят. Това заяви управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева след решението на Изпълнителния съвет.

Предложението е съсредоточено около увеличаване на квотите с 50 процента, разпределени между членовете пропорционално на техните настоящи квоти.

Увеличаването на квотите би увеличило постоянните ресурси на МВФ и би засилило базирания на квоти характер на фонда, като намали зависимостта от заеми и по този начин гарантира основната роля на квотите в ресурсите на МВФ, се посочва още в съобщението на международната финансова организация.

Предложението предвижда, след като увеличенията на квотите влязат в сила, заемните ресурси, включващи Двустранните споразумения за заеми и Новите договорености за заемане (NAB), да бъдат намалени.

МВФ признава наложителността и важността на пренареждането на квотите, за да се отразят по-добре относителните позиции на членовете в световната икономика, като същевременно се защитят квотите на най-бедните членове. Следователно друг критичен елемент от днешното предложение е призивът към Изпълнителния съвет да работи за разработването до юни 2025 г. на възможни подходи за по-нататъшно пренареждане на квотите. Работата по прилагането в тази насока ще започне възможно най-скоро след приключването на 16-ия преглед, допълват от МВФ.

"Предложеното увеличение на квотата идва в сложен момент за световната икономика. В духа на международното сътрудничество се надявам, че това предложение ще събере възможно най-широка подкрепа от страна на членовете и че след това ще постигнем напредък в пренареждането на квотите в рамките на 17-ия преглед", допълва Георгиева, цитирана в съобщението.

Това означава, че страни като Китай, Индия и Бразилия, които настояваха за преразпределяне на квотите така, че гласът на развиващите се пазари да бъде с по-голяма тежест, ще трябва да изчакат нова процедура за преразпределянето им.

"Докато светът се бори с нарастващата фрагментация, днешното решение е силен сигнал, че членовете все още могат да се обединят в подкрепа на съвместни решения, които вдъхват увереност в способността на МВФ ефективно да подкрепи своето членство да се ориентира в предизвикателен глобален пейзаж", каза тя.

Изпълнителният съвет поиска Съветът на управителите да гласува това предложение до 15 декември 2023 г. Одобрението от висшия орган изисква мнозинство от 85 процента от общия брой на гласовете.