Рейтинговата агенция Moody's предупреди, че в Турция се увеличава риска от забрана за изнасяне на валута. Тази стъпка става все по-реална заради намаляващите валутни резерви на Централната банка.

Заради този риск рейтинга по дългосрочните депозити в чужда валута на страната бе понижен до В2, два пункта под суверенния рейтинг на Турция.

"Валутните резерви на Централната банка достигнаха много ниско ниво в сравнение с предстоящите плащания по външния дълг до края на тази и следващата 2019 година. Същото е и положението с валутните резерви на банките и нефинансовите компании от частния сектор", се казва в съобщението на рейтинговата агенция.

Задлъжнялостта на турските компании в незастраховани кредити достигна 220 милиарда долара. За да осигури плащанията им, Централната банка използва своите валутни резерви за текущи операции в размер до 6% от БВП на страната.

Според последните данни, валутните резерви на Централната банка са вече 87.6 милиарда долара или с 20 милиарда по-малко в сравнение с началото на годината. При това в сумата влиза и златния резерв, а не само налични средства в чуждестранна валута.