Безкасовите плащания ще достигнат 1,093.9 млрд. през 2023 година. На глобално ниво ръстът ще е с 8 на сто спрямо 2019 година. Ще продължи тенденцията най-голямо да е нарастването на плащанията на Азиатския пазар с 13.9% или около 493.2 милиарда трансакции. Прогнозата е на консултантската компания Capgemini.

От нейния доклад става ясно, че ръст с 11.6% ще се наблюдава през следващите години в Средния Изток и Африка (с дял на безкасовите трансакции само от 28.6 млрд.), а на трето място по брой е европейският пазар с 307.5 млрд. трансакции и с по-плавно увеличени от 6.2 на сто. През следващите години съответно с 5.6% и 3% ще нарастват безкасовите плащания на пазарите в Латинска Америка и Северна Америка.

Като цяло, през следващите 2-3 години мобилните плащания ще задвижат пазара на безкасовите онлайн трансакции.

3е-news.net

В сравнение с 2019 година, обаче, темпът на растеж ще се забави. През миналата година азиатският пазар отново е бил водещ в глобалния ръст. В рамките на 2018-2019 година нарастването на плащанията е бил 24.7%, когато са направени 243.6 млрд. трансакции на азиатския пазар. Отчетеният ръст за Средния Изток и Африка е бил 18.5% или 17.1 млрд. трансакции. В Европа са направени 215.8 млрд. трансакции, което представлява ръст с 12.2 на сто. Латинска Америка е отбелязала повишение от 7.8% или 52.6 млрд. трансакции, а Северна Америка от 5.6% или 179.4 млрд. трансакции. През 2019 г. общият брой трансакции е бил 708.5 милиарда.

Интересното за европейския пазар е, че страните извън ЕС отбелязват двуцифрен ръст на безкасовите плащания, като са регистрирани 103.2 млрд. трансакции, което е 19.5 на сто ръст през 2019 спрямо предходната година. През миналата година страните-членки на ЕС са направили 112.6 млрд. трансакции, което е едва 6.3% ръст спрямо година по-рано.

Една от най-важните тенденции в условия на пандемия, която открояват от Capgemini, е, че банките, новите финансови институции и финтех компаниите, за да постигнат по-голяма ангажираност на клиентите, трябва да осигурят на първо място безпроблемно изживяване. 

На второ място за клиентите е важно да се работи в посока намаляване на измамите, на следващо място изключително важно е изграждането на доверие, за да се гарантира лоялност. Необходимо е разработване на цифрови възможности за устойчивост на бизнеса, но не на последно място анализаторите съветват да се постигне B2B ангажираност с клиентите чрез технология.