Финансовото министерство предлага създаването на Закон за покритите облигации, става ясно от сайта на институцията. Оттам припомнят, че в заключителния си доклад преди приемането на директивата за този вид финансови инструменти, Европейската комисия отбелязва, че България, наред с други държави-членки, се нуждае от работещ закон в тази сфера.

Покритите облигации са деривативен инструмент, концепцията зад който е те са обезпечени със средства, генерирани от основен инвестиционен пул. Банката купува значителни инвестиции, комбинира ги и след това издава облигации, подкрепени от парите от пула. Тази колекция от инвестиции се състои от ипотеки или от заеми от публичния сектор.

В този смисъл покритите облигации генерират паричен поток в инвеститорите по абсолютно същия начин, като обезпечените с активи ценни книжа.

В мотивите към законопроекта на финансовото министерство се посочва, че у нас действа Закон за ипотечните облигации, всъщност класически вид покрити облигации. Въпреки, че съществува от 20 години, има издадени само 29 емисии на обща стойност 270 милиона евро.

БНБ ще бъде институцията, която ще надзирава пазара на покрити облигации, става ясно още от законопроекта. Според министерството, с приемането му ще се създаде възможност за още един вид ниско рискова инвестиция.