Министерството на финансите (МФ) обявява конкурс за избор на лого, слоган и разработване на бранд книга за присъединяването на България към еврозоната. Това съобщават от министерството, като обясняват, че целта е да се създаде обща визуална идентичност на цялостната комуникационна кампания за приемането на единната европейска валута.

Логото и слоганът ще се използват в материали за всички комуникационни канали - печатни, аудио и видео материали и послания в телевизия, радио, интернет и дигитално пространство, свързани с периода преди, по време на и след въвеждане на единната европейска валута у нас. Те трябва да бъдат разработени в цялостна система за визуална идентичност - бранд бук. В нея следва да има информация за логото, слогана, както и препоръчани варианти за употреба в рекламни и корпоративни материали.

След създаването на основните визуални елементи на цялостната комуникационна кампания за присъединяването на България към еврозоната, те ще станат задължителни за използване от всички институции в процеса на кампанията, обясняват от МФ. Посочват още, че така ще се постигне бързо и лесно асоцииране както на инициативите и дейностите в хода на кампанията, така и за подчертаване на подкрепата, която ЕС оказва на страната в процеса на въвеждане на еврото.

От МФ очакват предложения на графичен образ, който да включва логото и слогана заедно на български език, като се използва кирилица. Той трябва да има еквивалент с превод на слогана на английски език. Предложенията трябва да бъдат авторски, оригинални, новаторски, разпознаваеми и асоциативни.

В конкурса може да участва всяко физическо лице, което е завършило средно или висше образование или е студент по графичен дизайн, комуникационни, художествени и визуални специалности, маркетинг или филология, и което има поне три собствени проекта в една от следните сфери - графичeн дизайн, маркетингови и комуникационни кампании.

За участие се допуска и всяко юридическо лице, което има поне три собствени проекта в една от областите - графичен дизайн, маркетингови и комуникационни кампании, и в което водещият експерт в екипа е завършил средно или висше образование или е студент по една от следните специалности - графичен дизайн, комуникационни, художествени и визуални специалности, маркетинг или филология, обясняват от МФ.

Всеки кандидат може да участва само с един проект. Крайният срок за подаване на заявленията за участие в конкурса е 22 ноември т.г.

С цел осигуряване на публичност, прозрачност и задълбочена експертиза в художествените и визуалните изкуства, в журито са поканени и ще се включат доц. д-р Светлин Балездров от Националната художествена академия, Кирил Златков от Съюза на българските художници, Александър Христов от Българската асоциация на ПР агенциите и Петър Кесерджиев от Българската асоциация на комуникационните агенции, както и представители на Българската народна банка, Министерския съвет и Министерството на финансите.

От МФ посочват, че след извършване на класирането ще поканят класирания на първо място кандидат да сключи договор на стойност 20 000 лева. Със сключването на контракта ще бъдат прехвърлени на МФ авторските права и ще бъде отстъпено изключителното право за ползване на логото, слогана и информацията в бранд бука, както и на указанията за правилно прилагане на визуалната идентичност - графични елементи, типография, цветови модели, шрифтове, стандарти, примерни модели за използването му в рекламни материали, се посочва в съобщението.

При изричен отказ на класирания на първо място кандидат да сключи договор, от МФ си запазват правото да поканят втория в класирането.