Министърът на икономиката Емил Караниколов съобщи пред журналисти в МС, че правителството ще предложи да се отменят текстове в Закона за българското гражданство, с които се регламентира предоставянето на правото на пребиваване и впоследствие получаване на българско гражданство на т.нар. "бързи инвестиции" в двете законови хипотези - в размер на един милион лева, както и увеличено вложение за два милиона лева.

Тези вложения са в държавни ценни книжа, акции от дружества - обикновено публични, или когато този един милион лева се внася в доверителни сметки. Инвеститори, които реално се занимават с производство и създават работни места в България тези текстове не ги засягат, уточни министър Караниколов.

Министърът напомни, че миналата година на 15 февруари е била назначена междуведомствена работна група, която да анализира даването на право на пребиваване, а след това, с ускорена процедура, при някои хипотези, на българско гражданство по този закон за подобни инвестиции и допълни, че решението няма връзка с очаквания доклад на ЕК по темата. Решението на комисията, което всеки момент очакваме, ще съвпадне с това решение, допълни министърът.

Той изтъкна, че според анализ на работната група тази законова норма няма ефективност. Министърът допълни, че по този ред са дадени на около 50 души българско гражданство от 2014 г., като по данни на правосъдното министерство те са основно от Пакистан, Египет, Русия. Към настоящия момент няма законова процедура, която да позволява отнемане на гражданството на тези петдесет души.

Чуждестранните инвеститорите в производства могат да получат само право на пребиваване в страната за срок от пет години, без ускорената процедура, което може би Министерството на икономиката ще помисли в този вариант, каза министърът. Той допълни, че в реалния сектор на икономиката през 2014 г. има две заявления за право на пребиваване за 89 млн.лева, през 2015 г. - едно за 13 млн. лева, 2016 г. също едно, през 2017 г. няма заявления, а през 2018 г. има осем за инвестиции в производства на обща стойност 491 млн.лева.