За седми пореден месец Китайската народна банка запази основните си лихвени проценти по заемите непроменени, съобщи БНР. Регулаторът остави едногодишният лихвен процент по заемите на 3,85%, а петгодишния лихвен процент - на 4,65 на сто.

Повечето нови и непогасени заеми се базират на едногодишния лихвен процент, докато петгодишният влияе върху ценообразуването при ипотеките.

Припомняме, че тези водещи лихвени проценти бяха намалени за последно през април, като тогава едногодишният лихвен процент беше понижен с 20 базисни пункта, а петгодишният с 10 базисни пункта.

Основният лихвен процент по заемите се фиксира ежемесечно въз основа на подаваната информация от 18 банки, въпреки че Пекин има влияние върху определянето на лихвения процент. Тази нова лихва замени традиционния референтен лихвен процент по заемите през август 2019-а.

Като се има предвид, че икономиката на Китай се върна на пътя на растежа и фискалната политика ще остане подкрепяща поне до началото на следващата година, Централната банка измества фокуса си от подпомагане на икономическия растеж обратно към справяне с финансовите рискове и т.нар. "морален риск", коментираха икономисти от Capital Economics.

"Моралният риск" е термин, който се означава, че в една финансова система съществуват стимули за едно или няколко лица или финансови институции, които ги подтикват да предприемат вредни или неустойчиви рискови решения. Очакванията на икономистите са през 2021-а лихвените ставки на Народната банка на Китай да се повишат с 30 базисни точки.