Знаете ли за какво харчите пари всеки месец? Повечето хора биха казали "Да, разбира се". Но истината е, че ако целенасочено не са ангажирани да проследят и опишат отделните категории разходи, голяма част биха направили грешка от няколко или дори десетки проценти в разпределението.

Да се придържаме към предварителен бюджет и да държим здраво юздите на финансите си в лабиринта на градския живот изисква планиране и стратегически ходове. Целта е да намерим баланса между дисциплина и мисъл за бъдещето, качество на живот и удовлетворение, за да му се наслаждаваме.

Ако имате усещането, че не се справяте с личния си бюджет или не разбирате къде отиват парите ви, на първо място е нужна оценка. Прегледайте внимателно разходите си през последните месеци - или го направете за следващите 90 дни. Анализирайте собствените си потребителски навици, за да откриете къде може да се търси промяна.

Открийте големите "крадци" и ги оценете

Градският стил на живот може да насърчи култура на консуматорство и социален натиск да бъдем винаги в крак с тенденциите. Това може да доведе до увеличени разходи за мода, хранене, развлечения и други. Сред най-големите "крадци" без голяма добавена стойност можем да откроим някои категории стоки и услуги - кафетерии, храна за вкъщи, разходи за транспорт и паркинг, разходи по доставки, импулсивно пазаруване, членство във фитнес и уелнес клубове.

Сигурно всеки има своя лична класация за подобни разходи. Но големият въпрос е: Какво можем да направим? Тук ще дадем някои лесни, но ефективни стъпки как въоръжени само с мобилното си банкиране можем да управляваме по-ефективно своя бюджет.

Защо чрез мобилното банкиране? Защото това е безплатен инструмент за управление и наблюдение на финансите ни и на банковите продукти, които използваме. Защото е винаги до нас, достъпно за информация и действия 24/7 на един клик през телефона ни. Защото е бърз и удобен начин да управляваме активите си, давайки едно място за достъп до сметки, инвестиции, кредити.

Разгледахме функционалностите на приложението Булбанк Мобайл на УниКредит Булбанк, която наскоро спечели награда за обхвата и развитието на дигиталните си услуги за физически и юридически лица.

Проследете разходите си

Днес голяма част, дори от ежедневните ни покупки, са с безкасово плащане - с трансакции онлайн или на ПОС терминал. Чрез приложението Булбанк Мобайл имате възможността да анализирате и проследявате разходите си по категории благодарение на новата функционалност "Анализи". Това прави проследяването за какво и къде харчим много лесно под формата на графики и превръща мобилното банкиране в инструмент за управление на личния бюджет. Проверявайте редовно приложението си, за да видите как разходите ви съответстват на бюджета - Обърнете внимание на разпределението по типове стоки и услуги, за които плащате и анализирайте своите потребителски навици.

Създайте реалистичен бюджет

Опознавайки навиците си и имайки ясна представа за приходи и разходи, можем да поставим изпълними и ясни финансови цели. Това означава да приоритизираме разходите, да поставим лимити, където е възможно и необходимо, да заложим ясни цели за спестяване и инвестиции.

Идентифицирайте основните си категории разходи и разпределете бюджет за всяка категория въз основа на вашите финансови цели. Доброто правило е до 50% от текущия ни доход да покриват основните нужди на домакинството, а до 30% да са незадължителните разходи за развлечения и удоволствие (желанията).

Определете спестовните си цели

"Плащай първо на себе си" е правило в личните финанси, което дава приоритет на бъдещата ни финансова свобода и стабилност. То означава да заделяме за инвестиции и спестявания преди всички други разходи.

Тук на помощ идва отново мобилното банкиране, чрез което можем да заявим спестовен план и да следим изцяло дигитално актуалната стойност на инвестицията, общо инвестираната сума и реализираната доходност.

Настройте известия

Мобилното приложение ни държи информирани и винаги в час точно с нещата, които ни интересуват. Може да заложим настройки за нотификация при всяка трансакция, при достигане на определен лимит по дебитна или кредитна карта, сигнализация за предстоящо задължение и пр. Това ще помогне да следваме предначертания план за разпределение на разходите си и ще държи вътрешния ни глас буден, когато сами "кривнем от пътя" на дисциплината.

Плащайте сметките с автоматизация

Възползвайте се от функциите за плащане на битови сметки в приложението. Настройте автоматизации за повтарящи се плащания като комунални услуги, вноски по кредит или към инвестиционния портфейл, за да сте сигурни, че няма да пропуснете да платите навреме.

*Материалът е реализиран с подкрепата на УниКредит Булбанк.

Публикацията съдържа продуктово позициониране