Дефицитът на Италия по централната платежна система в еврозоната, известна като Target2, ще достигне половин трилион евро това лято, пише Financial Times, цитиран от Профит.

Според експертите, цитирани от изданието, голяма част от дисбалансите са натрупани вследствие на количествените улеснение от страна на Европейската централна банка.

Системата Target2 е механизъм за сетълмент и разплащания в реално време, а името й е абревиатура от Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express System. Той позволява на банките в държавите от еврозоната да извършват финансови трансфери помежду си, които преминават през съответните централни банки. Например, ако банка в Италия иска да направи директен превод на трезор в Германия, тя ще прехвърли парите на Италианската централна банка, която ще ги трансферира на Германската централна банка, а оттам те ще бъдат преведени на германската търговска банка. Дисбалансите по тази система се получават, когато парите се движат основно в едната посока.

Италианският дефицит по Target2 към момента възлиза на 480 милиарда евро и продължава да нараства със значителни темпове. От друга страна Германия реализира излишък по своя платежен баланс от близо един трилион евро. Това означава, че задграничните плащания на италианските банки са много по-големи от постъпленията им, докато за германските ситуацията е точно обратната.

Европейската централна банка гледа на дисбалансите като естествен резултат от количествените улеснения и програмата за изкупуване на държавни облигации в размер на 2.4 трилиона евро. Тя стимулира националните централни банки да изкупуват държавни и корпоративни ценни книжа директно от пазара.

Според анализаторите, дефицитът на Италия се разширява значително през последните месеци най-вече заради продажбите на италиански ценни книжа. Голяма част от ефектите бяха мултиплицирани от политическите турбуленции и тревогите на инвеститорите за бъдещето на странатата, след като управлението попадна в ръцете на популистите.

"Докато еврозоната продължава да бъде едно цяло, балансите по Target2 си остават само счетоводни сметки. Но в случай на разпадане на валутния съюз, те ще доведат до реални финансови последствия и са доказателство, че европейските данъкоплатци са изложени на преки рискове, свързани с бъдещето на еврозоната", смята икономистът на Jefferies Марчел Александрович, цитиран от FT.

Разширяването на дисбалансите в системата за разплащане между централните банки предизвика тревоги и сериозни критики от страна на Германия още по време на гръцката дългова криза от 2010 г. Тогава рискът от разпадане на еврозоната засили опасенията, че Германската централна банка може да понесе колосални загуби в ролята си на основен кредитор, припомня изданието.

Според много икономисти, повтоното нарастване на дисбалансите в последната година представлява скрито финансиране на "банкрутиралите" европейски държави. Основният проблем с дефицитите и излишъците по Target2 е, че върху тях няма поставен лимит, което означава, че могат да се повишават неограничено.

ЕЦБ и европейските банки твърдят, че проблеми няма и дисбалансите в разплащателната система са "изкуствен" резултат от количествените улеснения. Критиците обаче са категорични, че зад счетоводните показатели стоят реални проблеми, които могат да доведат до нова дълбока финансова криза.