Обемите от инвестиции в индустриални и логистични имоти в Европа са отбелязали ръст от 9% през второто полугодие на 2018 г. и са достигнали 18,7 млрд. евро, съобщава консултантската компания CBRE в свой доклад.

Ръстът е малко по-бавен в сравнение с повишението от 16% през първото полугодие на миналата година. За цялата година инвестициите в индустриални и логистични имоти са достигнали 33,7 млрд. евро, което е почти два пъти повече спрямо средното 10-годишно равнище.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. най-добре са се представили Италия, която е отбелязала ръст на инвестициите от 87%, Франция (54%), Испания (29%) и Норвегия (91%). Силен ръст са постигнали също Белгия, Финландия и Дания.

Великобритания е останала най-големият пазар на индустриални и логистични имоти в Европа, въпреки че инвестициите са намалели до 2,7 млрд. евро през 2018 г.

Притокът на капитали към сектора на индустриалните имоти в Европа е достигнал 34 млрд. евро в годината до декември 2018 г., което е спад с 21% спрямо предходната година, но е ръст с 10%, ако се изключи мега сделката за Logicor през 2017 г.

Инвестициите от Азия са намалели до 2,8 млрд. евро през 2018 г. при изключване на Logicor спрямо 16 млрд. евро предходната година. В същото време инвестиционните обеми от Северна Америка са се увеличили със 17% до 6,7 млрд. евро, а европейските трансгранични инвестиции са скочили с 29% до 6,7 млрд. евро.

Лондон е бил най-привлекателният град в Европа за инвестиции в индустриални и логистични имоти, следван от Стокхолм и Франкфурт.