Министерството на финансите отказа да рефинансира безлихвен заем в размер на 3 млн. лв. на община Перник. Парите бяха необходими за погасяване на безлихвен кредит от 2017 г. В писмо до кмета Вяра Церовска и председателя на общинския съвет Иво Савов министърът на финансите Владислав Горанов ги уведомява, че искането не може да бъде разгледано поради липса на нормативно основание за отпускането му. Дължимите и неплатени от община Перник 3 млн. лв. Министерство на финансите ще прихване от средствата, които държавата предоставя на общината.

Още в първите месеци на годината ще бъдат удържани 1 192 800 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи. Община Перник няма да получи и 921 275 лв. от общата изравнителна субсидия, дължима й до 20 юли, както и 885 925 лв. от същата субсидия, дължима за октомври. За просрочения период ще бъдат наложени лихви, чийто размер ще се уточни допълнително, се посочва в писмото на Министерството на финансите.

Според кмета Вяра Церовска драма няма. По думите й заемът е заложен като дължим. "След като парите по него ще бъдат за сметка на трансфери от държавата, ние ще извършим предвиденото строителство за сметка на освободените собствени приходи, които би трябвало да върнем. Бюджетът на община Перник е съгласуван с Министерството на финансите", заяви Церовска.

Община Перник е в лошо финансово състояние и изпълняваща план за финансово оздравяване. Основната цел на бюджета за 2019 г. е финансово стабилизиране на местните приходи, намаляване на просрочените задължения, недопускане на рискове и висока събираемост на собствените приходи, посочи кметът. Тя припомни, че община Перник е започнала изпълнението на оздравителната програма с 22 256 982 лв. просрочени задължения. В момента просрочените задължения са 9 824 790 лв. За двегодишния период от изпълнението сме погасили 12 432 192 лв., натрупани в предишни управления на община Перник, подчерта Церовска.

По думите й приети в съответствие с ограниченията на Закона за публичните финанси, са поети ангажименти за разходи. В началото на изпълнението на оздравителната програма те са били 32 772 385 лв., в момента са 20 445 277 лв. Друг показател, чието изпълнение е надвишавало допустимия процент, са налични задължения за разходи. От 16 287 368 лв. в началото на 2017 г., в края на 2018 г. са едва 10 368 301 лв. Според пернишкия кмет не е възможно при полученото наследство от огромни дългове в рамките на двегодишен период всички показатели, следени от Министерството на финансите и определящи за финансовата стабилност на общината, да бъдат приведени в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси. Достойно е да се отчете напредъкът, който общината видимо показва, заяви Церовска.

Рамката на бюджета на община Перник за 2019 г., заедно с преходни остатъци, е в размер на 65 740 345 лв., от които 37 115 060 лв. - държавни приходи и 28 625 285 лв. - местни приходи. Определени са 1 457 107 лв. за дофинансиране на държавно делегираните дейности.

Инвестиционната програма за 2019 г. е на стойност 49 512 017 лв.

За първи път община Перник разчита повече на държавата, отколкото на собствени приходи, коментира заместник-председателят на Общинския съвет Милан Миланов. Според него незавидното финансово състояние се дължи и на факта, че години наред община Перник покрива със собствени средства дейности, които са прерогатив на държавата. Като пример той посочи издръжката на Специализираната болница за долекуване и рехабилитация и Драматичния театър "Боян Дановски". Миланов се опасява, че много обекти, включени в списъка за капиталови разходи, вероятно няма да бъдат изпълнени.

Бюджетът е добре написан, има и социална политика, но е пожелателен, а не реален, каза общинският съветник Кирил Леонов.

Община Перник дължи още 4 200 000 лв. на централния бюджет под формата на безлихвен заем. През януари Министерството на финансите го рефинансира, като определи срок за възстановяването му до 1 декември 2019 г.

На около 32 млн. лв. възлизат общо задълженията на община Перник.