Годишният оборот на БФБ през 2022 г. нараства с 23% спрямо 2021 г. и достига 1.004 млрд. лева, съобщиха от борсата. На сайта си БФБ представи актуална инфографика с основните месечни показатели.

Общият месечен оборот за декември 2022 година е 88 175 664 лева, което представлява понижение с 45.53% спрямо предходния месец ноември и с нарастване от 22.64% с натрупване спрямо същия месец на предходната година.

През последния месец на миналата година са реализирани 5112 сделки, които са нараснали с 16.30% с натрупване спрямо същия месец на миналата година, докато на месечна база е отчетен спад с 27.31 на сто.

Трите най-ликвидни компании са Доверие Обединен холдинг АД - 379 сделки, Еврохолод България АД - 220 сделки и Алтерко АД - 217 сделки.

Три са първичните публични предлагания (IPO): МФГ Инвест АД - 4 039 154 лв. (размер на емисията), пазар beam, 6.12.2022 г. (дата на IPO-то); Ай Ти Еф Груп - 3 010 000 лв., пазар beam, 7-8.12.2022 г.; Мелифера АД - 1 063 840 лв., пазар beam, 15.12.2022 г.

3eNews