Последните проучвания на Института на международни финанси показват, че дългът на държавите в света е достигнал до рекордните 247 трилиона долара. Само за периода януари-март 2018 година той се е увеличил с 8 трилиона долара. Експерти предупреждават, че това е опасна тенденция, която може да взриви световната икономика.

Сега световната задлъжнялост е 318% от световния брутен вътрешен продукт. По-голямата част от тази задлъжнялост се пада на нефинансовия корпоративен дълг, който е 74 трилиона долара. Преди пет години той беше 58 трилиона долара.

Държавният дълг е 67 трилиона долара, като при него увеличението от 2013 година досега е 11 трилиона долара.Най-малко е вътрешния дълг- той е 47 трилиона долара. Канада, Франция и Швейцария имат най-високи показатели при нефинансовия корпоративен дълг, докато китай, Чили и Колумбия са най-зле с потребителската задлъжнялост - съответно 49, 46 и 30%.