Управителният съвет на Европейския фонд за финансова стабилност (European Financial Stability FacilityEFSF) реши да намали до нула лихвения марж, койти би бил дължим по кредити от Фонда за Гърция за периода между 17 юни 2022 г. и 31 декември 2022 г., като част от средносрочните мерки за облекчаване на дълга на страната, договорени през 2018 г., съобщи АНА-МПА, на която се позова БТА.

Намалението е осмо пореди и възлиза на 122,5 милион евро. Управителният съвет реши да намали до нула и маржа след 1 януари 2023 г. С това се приключва намаляването на маржа в рамките на средносрочните мерки за облекчаване на дълга.

Освен това в рамките на мерките за облекчаване на дълга Европейският механизъм за стабилност (ESM), след одобрение на страна на държавите членки на еврозоната, ще отпусне на Гърция близо 603 млн. евро. Тази сума съответства на постъпленията от дялови участия, свързани с Програмата за пазарите на ценни книжа (SMP) и Споразумението за нетните финансови активи (ANFA).

"Гърция постигна стабилен напредък в осъществяването на реформите, като същевременно се справя компетентно с предизвикателствата, породени от икономическите последици от войната в Украйна. Европейските институции дадоха положителна оценка на поетите ангажиментит за реформи от страна на Гърция до есента на 2022 г. Това проправи пътя за изплащането на този транш от мерките за облекчаване на дълга, свързан със съответните ангажименти. Общата стойност на всички средносрочни мерки за облекчаване на дълга възлиза на 11,5 млрд. евро", заяви управляващият директор на ESM и EFSF Пиер Граменя.

"Благодарение на всеобхватните реформи, които Гърция осъществи през последните години, нейната икономика стана много по-динамична и устойчива. Страната излезе от рамката за засилено наблюдение и през 2022 г. икономическият ѝ растеж беше сред най-високите в ЕС. Отговорната и устойчива фискална политика трябва да остане приоритет и по-нататъшните усилия трябва да продължат, особено по отношение на намаляването и решаването на проблемите с необслужваните кредити, изчистването на просрочените задължения, на реформата на първичната здравна помощ и на трудовото законодателство," посочи още Граменя.