Бюджетът за 2021 г. трябва да се съсредоточи върху смекчаване на последиците от пандемията и подпомагане на възстановяването, се посочва в съобщение на Европарламента.

Бюджетът на ЕС за следващата година - първият от периода на финансиране от 2021 до 2027 г. - трябва да "насърчава справедлив, приобщаващ и устойчив растеж, създаване на висококачествени работни места с дългосрочен план за социално-икономическо сближаване", заявяват евродепутатите в проекторезолюцията си след гласуването в четвъртък, цитира БТА.

Европейският парламент определи общото ниво на бюджета на ЕС за 2021 г. на малко под 182 млрд. евро в бюджетни кредити за поети задължения, което представлява увеличение с 15 млрд. евро в сравнение с предложението на Европейската комисия. Тези допълнителни повече от 14 млрд. евро ще бъдат добавени към 15-те водещи програми на ЕС, като с това ще бъдат стимулирани проекти, които да подкрепят млади хора, изследователи, здравни работници, предприемачи и много други граждани.

Други важни допълнения към бюджета за следващата година бяха гласувани в области като изменението на климата, енергетиката, дигиталната и транспортната взаимовръзка, малките и средни предприятия (МСП), туризма, сигурността, миграцията, основните права и дейности във връзка с външната политика.

Сред целите са още - постигнато ниво на разходите за биологично разнообразие от 10% и ниво на разходите за борба с изменението на климата от 30 на сто.

Резолюцията, придружаваща и отразяваща гласуването на финансовите средства, изготвена от главния докладчик за бюджета на Европейската комисия Пиер Ларутюру (С&Д, Франция) и докладчика за административния бюджет на другите институции Оливие Шастел (RENEW, Белгия), беше приета с 471 гласа "за", срещу 102 гласа "против" и 116 "въздържал се".

Следващи стъпки

След гласуването в пленарна зала, могат да започнат "помирителни" преговори със Съвета, с продължителност от 21 дни. Целта на тези преговори е да бъде постигнато споразумение между двете институции, за да може законодателството за бюджета за следващата година влезе в сила навреме. Очаква се бюджетът за 2021 г. да бъде гласуван от Парламента и подписан от неговия председател през декември.

Първото помирително заседание между Съвета и Парламента е насрочено за 19 ноември.

Контекст

Подготовката и преговорите по бюджета на Европейския съюз за 2021 г. се провеждат при необичайни обстоятелства, тъй като до вторник тази седмица нямаше политическо споразумение относно многогодишната финансова рамка (МФР), което служи като основа за годишните бюджети. Ето защо, поради късното постигане на споразумение, нямаше възможност то да бъде взето предвид за гласуването в четвъртък.

Очаква се Европейската комисия да публикува днес, 13 ноември, писмо за изменение на бюджета, което ще отразява политическото споразумение относно МФР и с което ще коригира предложението си за бюджета за следващата година, преди да започнат срещите по помирителната процедура на 17 ноември.

Бюджетът на ЕС е уникален по същността си. За разлика от националните бюджети, които до голяма степен се използват за предоставяне на обществени услуги и финансиране на системите за социално осигуряване, бюджетът на ЕС е с предимно инвестиционен характер.

Около 93 на сто от бюджета на ЕС финансира реални дейности в страните от ЕС и извън него. Предназначен е за граждани, региони, градове, фермери, изследователи, студенти, неправителствени организации и предприятия.