Европейската комисия съобщи, че е емитирала за пръв път "социални" облигации за 17 милиарда евро за защита на работните места, предаде БТА.

Емисията облигации е на два транша - първия на стойност 10 млрд. евро с падеж през октомври 2030 г., а вторият от 7 млрд. евро с падеж през 2040 година. Записаните облигации бяха 13 пъти повече от предложения обем, което доведе до благоприятни цени и за двете облигационни емисии, се посочва в съобщението.

Облигациите бяха емитирани при изгодни условия, отразяващи високото равнище на интерес. Цената на 10-годишните облигации е три базисни пункта над средните суапове. Цената на 20-годишните ценни книжа е 14 базисни пункта над средните суапове. Окончателните премии за новата емисия бяха оценени на един и два базисни пункта, съответно за 10-годишния и 20-годишния транш, като и двете стойности са изключително ограничени предвид емитираните суми, пише в съобщението.

Банките по тази трансакция са Бърклис (Barclays (IRL)), БеЕнПе Париба (BNP Paribas), Дойче банк (Deutsche Bank), Номура (Nomura) и УниКредит (UniCredit). Събраните средства ще бъдат прехвърлени на държавите от ЕС като заеми за покриване на разходите, пряко свързани с финансирането на работата на непълно работно време и други мерки в отговор на пандемията от Ковид-19.

Засега 17 държави от ЕС ще получат 87,8 млрд. евро заеми. За целта са предвидени общо до 100 млрд. евро.

ЕК уточнява, че на 9 октомври е изпратено искане до 20 банки за предложение по повод емитирането на облигациите. Официалното пълномощие за емисията бе обявено на 19 октомври. Сесията се е състояла вчера, се отбелязва още в съобщението.