В края на юли 2023 г. депозитите на неправителствения сектор са 120.116 млрд. лв. (64.3% от БВП), като годишното им увеличение е 10.8% (12.3% годишно повишение през юни 2023 година). Кредитите за неправителствения сектор са 85.581 млрд. лв. (45.8% от БВП) при 84.860 млрд. лв. към юни 2023 г. (45.4% от БВП). През юли 2023 г. те се увеличават на годишна база с 11.2% (11.9% годишно повишение през юни 2023 година).

Депозитите на нефинансови предприятия са 40.945 млрд. лв. (21.9% от БВП) в края на юли 2023 година. В сравнение със същия месец на 2022 г. те се увеличават с 13.2% (16.5% годишно повишение през юни 2023 година).

През юли 2023 г. вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 11.1%, като достигат 88.031 млрд. лв. (11.7% годишно повишение през юни 2023 година).

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 4.9% на годишна база през юли 2023 година (7.1% годишно повишение през юни 2023 г.) и в края на месеца достигат 4.007 млрд. лв. (2.1% от БВП).

Депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, (НТООД) са 75.165 млрд. лв. (40.2% от БВП) в края на юли 2023 година. Те се увеличават с 9.9% спрямо същия месец на 2022 г. (10.4% годишен ръст през юни 2023 година).

Кредитите за домакинства и НТООД са 35.961 млрд. лв. (19.2% от БВП) в края на юли 2023 година. Спрямо същия месец на 2022 г. те се увеличават с 14.1% (14% годишно повишение през юни 2023 година).

Жилищните кредити са 18.169 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18.3% (18% годишно увеличение през юни 2023 година).

Потребителските кредити възлизат на 16.149 млрд. лв. и се увеличават с 10.9% спрямо юли 2022 г. (10.9% годишно повишение през юни 2023 година).

На годишна база другите кредити (където са и средствата по програмите за саниране) нарастват с 1% (5.5% годишно повишение през юни 2023 г.), като достигат 390.4 млн. лева. Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 3.9% на годишна база през юли 2023 г. (7.8% годишно повишение през юни 2023 г.) и в края на месеца са 433.5 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 6.884 млрд. лв. (3.7% от БВП) в края на юли 2023 година. В сравнение с юли 2022 г. те се увеличават с 23.8% (24.9% годишно повишение през юни 2023 година).