Ръстът на кредитирането няма да възстанови предкризисните си нива в следващите няколко години. Това става ясно от Есенната макроикономическа прогноза, публикувана във вторник (20 октомври) от Министерството на финансите.

Очакванията са през 2021 г. търсенето на кредити да започне бавно да се възстановява.

При домакинствата прогнозата за по-високо търсене на кредити ще подпомогне възстановяването на потреблението, в синхрон с ръста на заплатите.

"Очакванията са растежът на вземанията от предприятия в края на 2021 г. да бъде близо до 1.9%, а този на вземанията от домакинства да се ускори до 5.6%", изчисляват експертите.

Според тях в периода от 2022 до 2023-а ускорението в растежа на кредита за частния сектор плавно ще продължи, както за предприятията, така и за домакинствата, в синхрон с възстановяването на вътрешното търсене. "Годишните темпове на нарастване от преди пандемията обаче няма да бъдат достигнати", песимистични са анализаторите. Според прогнозата "растежът на кредита за фирмите ще има постепенна възходяща динамика при очаквано слабо възстановяване на частните инвестиции".

Общо годишното нарастване на фирмените заеми ще се ускори до 3.8% и 4.6%, съответно през 2022 и 2023 година.

Кредитът за домакинства също плавно ще се ускорява, в съответствие с динамиката на заплатите и по-ниското равнище на безработица. Годишният растеж на кредитите на домакинствата през 2022 и 2023 г. се прогнозира да бъде съответно 6.7% и 6.9 процента.

Общо растежът на вземанията от частния сектор в края на 2023 г. ще бъде 5.5 на сто.

Каква е ситуацията в момента?

Данните сочат, че в края на август ръстът на новоотпуснатите заеми се забавя до 2.2 на сто. За сравнение в края на 2019-а стойността му достигаше 5.9 процента.

Експертите отдават спада в кредитирането, както на домакинствата, така и на фирмите на въведените ограничителни мерки поради пандемията от COVID-19.

В доклада с посочва, че годишният растеж на кредитирането към края на март е бил 9.1%, а в края на август той се забавя до 6.1 на сто. Очакванията са забавянето да достигне до 2.2 на сто.

Що се касае до кредитите за домакинствата, по-осезаемо забавяне се е наблюдава при потребителските кредити. Техният годишен растеж достигна 6.2% при 10.8% в края на 2019 година. Жилищните кредити продължават да нарастват с двуцифрени темпове през осеммесечието. Отчита се повишение от 12.3% към края на август спрямо 14.5% в края на 2019-а.

"В сравнение с пролетната прогноза, очакванията за вземанията от предприятия са ревизирани низходящо, което освен текущата динамика отразява по-високия oчакван спад на инвестициите. От своя страна развитието на кредита за домакинствата, по-ниското очаквано равнище на безработица и малко по-високият темп на нарастване на компенсацията на един нает дават основание за по-високи очаквания за вземанията от домакинства", отбелязват от ресорното ведомство.

Прогнозите на експертите са растежът на кредита за частния сектор да продължи да се забавя до края на 2020 г., отчитайки по-ниското търсене и негативните ефекти върху икономическата активност произтичащи от ситуацията с COVID-19.

На по-ниското търсене на кредити от фирми и домакинства ще отразява и нарасналата несигурност, по-висока склонност към спестяване и отлагане на покупки, които не са от първа необходимост.