Новият европейския регламент за скрининг на преките чуждестранни инвестиции е описано, че трябва да бъдем защитени от т.нар. трети страни, като в този обхват влизат всички държави извън Европейския съюз (ЕС). Това каза доц. д-р Григор Сарийски, Институт за икономически изследвания към БАН, в студиото на телевизия "Блумбърг".

"Това е нормално, тъй като Европа е най-голямата дестинация за чуждестранни инвестиции. В края на 2018 г. те достигнаха общо 6.2 трлн. евро. Наблюдава се преориентиране на инвеститорите към стратегически сектори".

Новият регламент има за цел да защити стратегически сектори в ЕС от страни като Русия, Китай и Бразилия, се посочва в официалното съобщение на Европейския парламент.

"Тези държави се споменават, защото САЩ и Канада също са големи инвеститори в ЕС. Заплахата за националната сигурност съществува независимо от това дали една инвестиция ще бъде приета".

Китай не споделят европейското либерално виждане, че държавата е лош стопанин и всичко трябва да бъде оставено на частната инициатива, коментира той.

"В регламента пише, че пряка чуждестранна инвестиция от трета държава има не само в случаите, когато има директна собственост на компания или дял от компания, но и в случаите, в които физическо лице, което участва в управлението на компания и изпълнява нарежданията на чуждо правителство".

Регламентът се опитва да постави в доста по-широка рамка понятия като чуждестранна инвестиция, трета държава, сигурност и обществен ред, смята Сарийски.

Основният ефект от регламента е създаването на обща рамка и средства за комуникация между държавите, обясни той. 

Според данните, една трета от китайските инвестиции в ЕС са в инфраструктура и транспорт. Около една шеста са в селското стопанство.