Европейската комисия отпусна 173,6 млн. евро за България за справяне със социалното и икономическото въздействие на кризата с коронавирус, съобщиха от институцията. Те ще бъдат добавени към оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд.

От ЕК уточняват, че до момента 50 000 служители са получили подкрепа, за да запазят заетостта си при временни ограничения на своите дейности, причинени от пандемията от коронавирус. 17 250 медицински и немедицински служители, работещи на първа линия по време на пандемията от коронавирус, са получили допълнително възнаграждение към своите заплати.

Предстои 53 000 нуждаещи да получат подкрепа, включително възрастни хора и хора с увреждания, които ще получават здравни и социални услуги у дома.

По тази оперативна програма се финансират четири от мерките за запазване на заетостта, осигуряване на нова заетост и за подкрепа на семействата заради пандемията. Днес Агенцията по заетостта съобщи, че приемът на документи по тези антикризисни мерки продължава.

  • мярката "Запази ме" за компенсиране на работниците от затворените бизнеси със 75% от техния осигурителен доход. Подаването на заявления от работодателите продължава до края на месец юни.
  • мярката "Заетост за теб", с която се подпомагат работодатели да разкриват нови работни места и да назначават безработни за период до 6 месеца, като се покрива минималната работна заплата и осигуровките към нея. По проекта ще се приемат заявки до изчерпване на финансовия ресурс.
  • По програмата "Родители в заетост", която осигурява детегледачи документи ще може да се подават до 31 май 2021 г.
  • мярката "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19" за предоставяне подкрепа на предприятия и самоосигуряващи се лица, чиято икономическа дейност е директно засегната от неблагоприятното въздействие на наложилото се в страната извънредно положение, предизвикано от пандемията с коронавирус COVID-19. По мярката се подкрепят работодатели чрез предоставяне на компенсации на част от работната заплата и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице в размер на 290 лв. По тази схема документи също ще се приемат до края на май.