В края на март 2023 г. в обращение в страната са били 556 694 393 броя банкноти в лева, съобщи БТА, като се позова на данни на БНБ.

На месечна база банкнотите в обращение намаляват с 0,68 на сто (от 560 152 297 броя в края на февруари). На тримесечна база броят на банкнотите се понижава с 6,7 на сто от 596 688 730 в края на декември 2022 г., а на годишна се увеличава с 0,78 на сто (от 552 364 667 броя).

Най-много банкноти в обращение отново са били тези с номинал 50 лева - 225 582 722 броя, следвани от банкнотите от 100 лева - 114 710 671 броя и тези с номинал 20 лева - 109 273 539 броя.

В края на март стойността на банкнотите в обращение в лева е била 25,8 милиарда лева, като спрямо края на януари спадът е 0,07 на сто. На годишна база стойността на парите в обращение се увеличава със 7,63 на сто (от 23,99 милиарда лева в края на март 2022 година).

В края на 1999 г. в обращение са били 160 559 571 банкноти, сочи статистиката на БНБ. Тогава банкнотата с най-голям номинал е била тази от 50 лева и от нея в обращение са били 20 074 488 броя. В края на 1999 г. най-много са били разпространени банкнотите с номинал 1 лев - 37 223 418 броя. Банкноти от 1 лев не са в обращение от началото на 2016 г., но продължават да се обменят в касите на БНБ. Банкнотата с номинал 100 лева е в обращение от 8 декември 2003 година.

В края на 1999 г. стойността на банкнотите в обращение е била 2,002 милиарда леваа. Тоест, оттогава стойността на банкнотите се е увеличила близо 13 пъти.