Рамково споразумение от 1,5 млрд. евро за Българска банка за развитие подписаха Стоян Мавродиев, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на Българска банка за развитие (ББР), и Хуайбан Ху, председател на ръководството на Китайската банка за развитие (КБР) в Гранитната зала на Министерския съвет.

Споразумението е рамково и поставя насоки за бъдещото сътрудничество между ББР и КБР, съобщиха от българската банка. 

То предвижда договаряне на финансиране за следващите пет години по инициативата "Един пояс, един път". Това е най-големият проект от финансовата инициатива на Китайската банка за развитие в рамките на Междубанковата асоциация Китай-Централна и Източна Европа.

Китай ще предостави 2 млрд. евро на държавите от ЦИЕ, членуващи във формата "16+1", като близо 75% от тези средства са предвидени за България.

Споразумението между двете финансови институции е част от официалната програма на Седмата годишна среща на правителствените ръководители от Китай и страните от ЦИЕ.

Тези средства ще се използват за двустранни заеми от КБР към ББР, съвместно кредитиране, проектно финансиране, сътрудничество по фондове за дялово финанасиране, синдикирани заеми, проекти от взаимен интерес и други проекти, договорени впоследствие между банките.

"Благодарение на успешното сътрудничество с китайските финансови институции ББР може да се превърне в център за инвестиционно банкиране, което ще даде шанс на много добри проекти, досега спирани или отлагани заради липса на финансиране. Ще има възможност те да бъдат реализирани и със синдикирани заеми, в които ББР да бъде само един от участниците", обясни Стоян Мавродиев.

По думите на главния изпълнителен директор на ББР става дума за сериозен финансов ресурс за подпомагане на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството. Проектите могат да включват подпомагане на малките и средните предприятия, енергетика, комуникации, транспорт, селско стопанство в България.

Мавродиев обяви, че Българската банка за развитие обсъжда с ръководството на Китайската банка за развитие и възможност за създаване на съвместни фондове за рисков капитал, чрез които да се подпомогне развитието на стартиращи бизнеси в България.