Броят на отпуснатите на фирмите и домакинствата банкови кредити продължава да намалява, докато размерът им не спира да расте. Това сочат последните данни на Българската народна банка (БНБ) за септември 2020-а.

В края на деветмесечието банките са отпуснали общо 2,961 млн. заема. На годишна база броят им намалява със 7%, при 5,6% годишно понижение, отчетено в края на юни 2020 година.

Същевременно общият им размер се повишава (с 4,3% за година), достигайки 60,322 млрд. лева.

В края на септември 2020 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите намалява с 0,5%, за сметка на това размерът им се повишава - с 1,6 на сто.

Фирмени кредити

В края на третото тримесечие на 2020-а заемите на предприятията са с близо 5% по-малко спрямо година по-рано - 144 хил. броя. Припомняме, че в края на юни бе отчетен спад от 2,1 процента.

В същото време размерът на тези кредити бележи годишен ръст от 2,1% - до 35.182 млрд. лева. Увеличението в края на юни 2020-а бе с 2,9 процента за година.

Спрямо края на предишното тримесечие, през септември броят на кредитите на фирмите намалява с 2,9%, а размерът им се повишава с 1,1 на сто.

Заемите на домакинствата

В края на септември 2020 г. броят на кредитите на домакинствата също намалява - със 7.1% на годишна база, като достига 2.817 милиона. Припомняме, че годишното понижение в края на второто тримесечие на 2020-а възлизаше на 5,8 на сто.

И тук, както при фирмените кредити, БНБ отчита увеличение в общия размер на кредита.

За година сумата набъбва със 7,5%, като достига 25.140 млрд. лева. Предишното тримесечие бе регистриран годишен ръст от 8 процента.

В края на септември 2020 г. в сравнение с края на юни 2020 г. броят на кредитите на домакинствата намалява с 0.4%, а размерът им се повишава с 2,4 на сто.