Банката на Русия (Централната банка) смекчи ограниченията за превод на средства в чужбина за физически лица за следващите 6 месеца, се казва в нейно изявление.

Гражданите вече ще могат да превеждат в чужбина до $10 000 или равностойността им в друга валута на месец, вместо $5000 досега. В същото време не могат да бъдат преведени повече от $5000 чрез компании, които предоставят услуги за парични преводи, без да се открие сметка.

Правилата се прилагат за резиденти и нерезиденти от държави, които не подкрепят санкции. Същата възможност се предоставя на нерезиденти от всички други държави, работещи в Русия по трудови или граждански договори.

Отбелязва се, че преводите към сметките на физически лица от държави, които поддържат санкции и не работят в Русия, както и на юридически лица от тези държави, са спрени за 6 месеца. За същия период бяха преустановени преводите в чужбина на средства на физически и юридически лица - нерезиденти, от страни, които поддържат санкции, от сметките на руски брокери.

По-рано Централната банка ограничи движението на средства към неприятелски държави. Този ход беше направен в отговор на замразяването на активи в долари и евро от западните страни.

Сумите за превод се изчисляват по официалния обменен курс на чуждестранните валути спрямо рублата, установен от Банката на Русия към датата на инструкцията за превод.