Според представената вчера от ЕК основна рамка на разпределение на бюджетите между държавите членки в ЕС България ще получи много повече средства от фондовете на съюза за програмния период 2020-2026 г. спрямо сегашния и периода 2007-2013 г. Това е коментирала заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова, съобщиха от министерството. Тя е участвала в семинар за териториалното измерение на бъдещата политика на ЕС за сближаване след 2020 г., организирана от Европейската мрежа за териториална обсервация Ц ESPON с участието на в Фабрицио Барка, бивш италиански министър, и директора на ESPON ЕГТС Илона Раугзе.

Зам.-министър Николова е обяснила, че бюджетната рамка предстои да се дебатира преди да се приеме официално на ниво ЕС, но според предварителните изчисления страната ни ще получи почти 1 млрд.евро повече европейски средства, с които да достигнем стандартите на останалите страни членски на съюза. 

Тя е съобщила, че в следващия програмен период ще се търси възможност за интегрирано въздействие при изпълнението на проекти, като една от целите е няколко региона да имат възможност да реализират голям и приоритетен обект. Приоритетен и в следващия период ще е принципът на междурегионално сътрудничество, което ще се насърчава като възможност за въздействие и цел на ЕС. Това значи, че България ще продължи да си партнира с други държави по стратегически проекти за целия ЕС, е обяснила тя. В бъдещата кохезионна рамка е заложено и интегрирано фокусиране на инвестиции в конкретни територии. Ще бъде подкрепян повече регионалният подход на въздействие, а не концентрацията на ниво община и местни власти. Ще се търси и вариантът, при който комплексно да се постигат резултати за конкретен регион спрямо географските особености, природните дадености, икономическите потенциали за развитие, демографията и всички останали индикатори, върху които може да се въздейства. Ще имаме възможността да изпълняваме регионален подход, чрез многофондово финансиране, което означава, че една бъдеща регионална програма има по-добра перспектива да постигне повече резултати, ако се финансира от всички фондове на ЕК, е посочила още тя.