Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев назначи трима членове на Надзорния съвет на дружеството - Венцеслав Аврамов, Николай Генчев и Николай Марков. Министърът изпълнява правата на собственик на акциите в капитала на "Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" ЕАД (Фонд на фондовете)

Надзорният съвет се назначава в изпълнение на Решение на Министерския съвет от 5 октомври 2022 г. за промяна в устава на "Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" ЕАД и преминаване от едностепенна форма на управление - управителен съвет - в двустепенна - управителен и надзорен съвети,  се казва в съобщение на министерството.

В досегашната структура има концентрация на власт и правомощия в ръцете на Управителния съвет, а чрез новата това ще се елиминира. Така се постига по-добър контрол върху вземането на решенията, повече прозрачност и пълна публичност на работата на Фонда, аргументира решението си министър Пулев, цитиран в съобщението.

Това е важно, защото Фондът управлява значителен ресурс на българския данъкоплатец и на европейските ни партньори.

От МИР напомнят, че в рекордно кратък срок - от 16 август до 3 октомври - ЕК одобри и новата програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (2021 - 2027) в размер на 3 млрд. лв., част от които са за финансови инструменти. Към момента основният ресурс на Фонда е 1,2 млрд. лв., а за новия програмен период - до 2027 г., ресурсът на дружеството е с източник - програмите, управлявани от МИР.

Съставът на Надзорния съвет е попълнен от уважавани професионалисти и водещи експерти в областта на управлението на дългови и дялови финансови инструменти, отбелязват от МИР. Тримата членове се назначават до конкурс, съгласно Закона за публичните предприятия.