В края на 2021 г. парите в обращение достигнаха 24 696,7 млн. лв. За една година се увеличават с 16,3 на сто, или с 3 455,7 млн. лв., отчита Българската народна банка.

В предходния едногодишен период нарастването им беше по-малко както в процентно отношение (11,2 на сто), така и като абсолютна стойност (2 136,1 млн. лв.)

През последното тримесечие на 2021 г. парите в обращение са се увеличили с 1 074,8 млн. лв., или с 4,6 на сто в сравнение с края на септември 2021 г. Нарастването им през четвъртото тримесечие на 2021 г. е с 2,2 процентни пункта по-малко от отчетеното за същия период на 2020 г. Най-голямо увеличение на парите в обращение в рамките на последното тримесечие на 2021 г. е регистрирано през декември - 874,4 млн. лв., което представлява 3,7 на ръст спрямо ноември. По-значителното нарастване през декември е характерно предвид традиционно повишеното търсене на налични пари по коледните и новогодишните празници.

В края на 2021 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,89 на сто, а на разменните монети - 2,1 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. БНБ пусна в обращение две възпоменателни монети: сребърна с нанесено частично позлатяване на тема "Хан Омуртаг" от серията "Средновековни български владетели" с номинална стойност 10 лева и медна на тема "150 години от рождението на Панайот Пипков" от серията "Български творци" с номинална стойност 2 лева. Към 31 декември 2021 г. делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0,01 на сто.

В края на миналата година в обращение са били 569,1 млн. броя банкноти. С най-голям дял (37,33 на сто) в общия брой на банкнотите в обращение в края на 2021 г. е банкнотата от 50 лева (212,4 млн. броя). С най-малък дял (5,24 на сто) e броят на банкнотите от 5 лева.

В края на 2021 г. в обращение са 2 865,8 млн. броя монети. Запазва се тенденцията към увеличаване на броя на монетите в обращение от всички номинали. За една година общият брой на разменните монети в обращение се е увеличил със 143,7 млн. (5,3 на сто), а стойността им - с 34 млн. лв. (7 на сто). На годишна база с най-бърз темп (11,2 на сто) нараства броят на монетите с номинал 2 лева.

През четвъртото тримесечие в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 411 броя неистински български банкноти, от които 318 са циркулирали в паричното обращение. Спрямо третото тримесечие на 2021 г. общият брой на неистинските банкноти е с 277 броя повече. За същия период са задържани 475 броя неистински български разменни монети, от които пет са от 2 лева, осем - от 1 лев, и 462 - от 50 стотинки. Задържани са и неистински 129 банкноти евро, 46 банкноти долари на САЩ и 14 броя банкноти от други валути.