Активите на управление Емисионно на БНБ се увеличиха с 1,05 млрд. лв. на 30 и 31 март 2009 г. и управление "Емисионно" приключва месец март с 23,1 млрд. лв. активи, показват данни на БНБ. Спрямо края на февруари активите на БНБ все пак намаляват с 384,5 млн. лв., спрямо увеличение с 896,4 млн. лв. през март миналата година, когато са достигнали 23,7 млрд. лв. Тоест, на годишна база, активите на управление "Емисионно" на БНБ намаляват с 2,46%. С най-много намаляват задълженията към банки (с 27,4%, или с 1,56 млрд. лв.), като това се дължи основно на двете промени в Наредбата за задължителните минимални резерви (МЗР) от края на 2009 г. Първата промяна призна 50% от касовите наличности на банките за резервни пари и е от 21 октомври 2008 г., като според гласуване в анкета на Investor.bg, с тази мярка се ознаменува началото на кризата в България. Втората промяна намали процента на МЗР за привлечения от български лица ресурс от 12% на 10%. За ръста в активите на БНБ с 1,05 млрд. лв. в последните 2 дни на март спомогна увеличението с 634 млн. лв. до 4,12 млрд. лв. на перото „задълженията към банки“ в баланса на БНБ, което реално представляват минималните задължителни резерви, които в края на месеца банките трябва да преведат в съответствие с изискванията на наредбата. За два дни с 300 млн. лв. се увеличава депозитът на правителството в БНБ до 7,19 млрд. лв. Със 165,6 млн. лв. до 522,6 млн. лв. се увеличават задълженията на БНБ към други депозанти, което също увеличава активите на управление Емисионно. Сред въпросните други депозанти е и Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), който днес съобщи, че е получил годишните вноски от банките за 2008 г. в размер на 169,5 млн. лв. Сумата е близка до увеличението на депозита от „други депозанти“ в баланса на БНБ.