Сигма Консултинг е новият собственик на над 78% от капитала на Цигарена фабрика Пловдив, показа седмичният бюлетин на Централен депозитар. Справка в АПИС сочи, че Сигма Консултинг е собственост на две физически лица – Николай Янков Янев (50%) и Станислав Петров Захариев (50%). Припомняме, че на 16 юли Булгартабак Холдинг продаде дела си в Цигарена фабрика Пловдив за 30,8 млн. лв. по време на непрекъснатата търговия на БФБ-София. На 14 юли Булгартабак Холдинг продаде и участието си в Слънце Стара Загора Табак – общо 900 000 акции (76,41% от капитала) в т. нар. мажоритарен пакет и допълнително 20 854 броя акции (1,77%) в т.нар. миноритарен пакет. Общият брой прехвърлени акции същият ден бе 1 075 193 на цени между 10,6 и 19,751 лева като повечето сделки бяха при второто ценово ниво. Според бюлетина на ЦД същия ден Бизнес Център Изгрев ЕООД е купило 89,708% от капитала на Слънце Стара Загора Табак АД, като продавач е, както Булгартабак Холдинг, така и Юнивърс Трейд. Справка в АПИС сочи, че Бизнес Център Изгрев ЕООД е собственост на Бол Пропърти ЕООД, което е 100% собственост на физическото лице Стефчо Иванов Кралев. Бол Пропърти ЕООД е и 50% собственик на публичното дружество Варна плод АД. В петък стана ясно, че Комисията за финансов надзор започва проверка на борсовите сделки за продажбата на мажоритарните пакети от акции на двете тютюневи дружества.