Проектът през следващите дни ще бъде публикуван за обществено обсъждане, каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков на международна конференция на тема "Социалната икономика - за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС" в Бояна.

След приемането на концепция за развитие на социалната икономика през 2012 година, България изпълнява трети двугодишен план за действие по социалната икономика, припомни министърът.

По думите на Петков българското председателство е обявило темата за социалната икономика за приоритет. Министърът смята, че конференцията ще остави белег по развитието на политиката за социална икономика. По думите на Бисер Петков социалната икономика допълва общия спектър на социалните политики, като интегрира предприемачеството, асоциира гражданите и работниците, солидаризира обществото и постига социални ефекти.

Във видеообръщение европейският комисар за вътрешния пазар, индустрията, предприемачеството и малките и средните предприятия Елжбета Бенковска посочи, че социалната икономика е важна за работните места, 10 процента от бизнесите в ЕС са социалната икономика. По думите на Бенковска социалната икономика е важна, когато се говори и за пробив в иновациите, защото социалните компании помагат за справянето със социалните предизвикателства. Според нея, когато се мисли за бъдещето на единия пазар, трябва да се отговори на предизвикателствата на новата ера и всеки гражданин да бъде подготвен, за да е пригоден за дигиталната ера.

Еврокомисарят отбеляза, че ЕК през 2017 година е предприела действия за стартиращи и разрастващи предприятия, предоставяне по-лесен достъп до работни места, подобряване на социалния аспект на социалната икономика.

Председателят на парламентарната социална комисия Хасан Адемов отбеляза, че социалната икономика е един от важните инструменти за реализиране на целите на стратегията Европа 2020 . Той цитира данни, според които в рамките на ЕС съществуват два милиона предприятия на социалната икономика, като в тях е заета около 6 процента от работната ръка на ЕС.

По думите на Адемов това е доказателство, че социалната икономика има своето място, както в рамките не реалната икономика, така и в гражданското обществото. Според него философията на социалната икономика за извършване на дейност в обществена полза, като печалбата се реинвестира за социални инвестиции, е надеждна рамка за реализиране на тази политкика.