С активи над 112 млн. лв. в колективни инвестиционни схеми и над 20 млн. лв. в структурирани индивидуални портфейли фондовете на Райфайзен имат 15% пазарен дял у нас. (Структурираните портфейли са портфейли на 15 големи клиента, които се управляват на дискреационна основа, уточни изпълнителният директор Евелина Милтенова.) 51% от инвеститорите във фондове на Райфайзен са физически лица. В момента се предлагат 8 международни и 4 местни фонда. През ноември ще бъдат предложени инвестиции в още два чуждестранни: Райфайзен Фонд Акции на възникващите пазари и Райфайзен Фонд Акции на европейски компании с ниска капитализация. Ще бъде пуснат и нов, пети поред местен фонд в долари със застраховка срещу валутен риск.
Когато стартирахме през 2006 г., хората предпочитаха чуждестранните фондове във валута, впоследствие фондовата борса набра скорост и те се преместиха към местни фондове, каза Момчил Андреев. Това се обяснява с няколко фактора, според него - единият са данъчните предимства при инвестиции в КИС, вторият е обстоятелството, че в началото инвеститорите предпочитат познатите имена и, не на последно място, фактът, че само за няколко месеца доходността от балансираните фондове и фондовете в акции надхвърля 50%. "В момента наистина сме наводнени от пари. Но този казино ефект рано или късно ще отмине. Затова сериозните инвеститори мислят за следващия си ход", каза още той. "В Австрия бяха нужни 20 години, за да могат инвестиционните фондове да достигнат дял от 15% от БВП. В България това ще стане по-бързо", прогнозира Матиас Бауер, Главен Изпълнителен директор на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт и председател на Европейската асоциация за управление на фондове и активи (EFAMA – European Fund and Asset Management Association).