За повечето клиенти на банките повишената лихва няма да се отрази много тежко. Нека вземем следния пример - жилищен заем в лева за 44 хил. лв. и лихвен процент 8.12% (средни стойности според статистиката на БНБ), платим на равни месечни вноски. Повишаването на лихвата с 0.5 процентни пункта означава около 13 лв. увеличаване на вноската при срок 15 години и 14 лв. при 20 годишен срок. А ако вземем среден размер на краткосрочните заеми в лева 2940 лв. и лихва 9.92%, получаваме разлика по-малка от 1 лв. Можете да проверите сами това тук. Имайте предвид, че калкулаторът дава приблизителен ориентир. Конкретните числа зависят от параметрите на заема, както и от това колко време е изминало от отпускането му, дали е имало период с първоначално намалена лихва, добавят ли се някакви такси към месечната вноска и пр. Например, в горния пример вноската по заем за 15 години, който е бил обслужван 12 месеца при 8.12% лихва, ще нарасне с по-малко от 12 лв. (без отчитане на таксите) Казано по друг начин - в този случай поскъпването е 2.8 лв. на всеки 10 000 лв., платими на равни вноски за 15 г.