Първата е, че клаузата “без доказване на доход” означава, че банката изобщо не се интересува от това какви доходи получавате и получавате ли изобщо. Идеята е, че доходът само се декларира (както се вижда и от формулярите за бързи кредити), като в някои случаи инспекторите любезно приканват да дадете копие от данъчната си декларация или други документи. Изисквания за остатъчен доход по правило няма само при ипотечните кредити без доказване на доход, а не при бързите потребителски кредити. Ако попитате в банката дали декларираните доходи се вземат предвид, отговорът ще бъде “по преценка на кредитния инспектор”. Всъщност това зависи от системата за кредитен скоринг (тя има и други критерии, като семейно положение и наличие на домашен телефон), дали обезпечението е достатъчно, дали банката ползва услугите на кредитно бюро и какъв достъп до информация има. Общото при този тип заеми е, че не се изискват заверени копия от страна на работодателя. Банките обаче и в този случай проверяват в НАП дали лицето се осигурява и на каква заплата. Очевидно е при това, че те допускат предположението, че реалният доход е по-висок от осигурителния. В УниКредит Булбанк например, сложните изисквания за доход отскоро са заместени от ограничението за минимален осигурителен доход от 200 лв. В Банка ДСК пък размерът на бързия кредит варира според дохода, заявен в НАП – при доход до 250 лв. се отпускат максимум 5000 лв., до 350 лв. – 7000 лв. и максималният размер от 15 000 лв. е възможен само при официална заплата над 350 лв.
Втората заблуда е, че доказване на доход означава единствено и само доход, върху който са платени данъци. Повечето активно кредитиращи банки приемат за доказателство и бележки от работодателя, в които се посочват реалните доходи на служителя. Тази възможност вече не се отнася само за работници във фирми, клиенти на банката. Тя предизвиква недоволство от властите, но банките не нарушават закона по този начин. Разбира се, възможността да се отпусне кредит само на базата на кореспонденция между работодателя и банката не се рекламира, но проверка на ДИР.БГ показа, че информация може да се получи на горещите телефонни линии на повечето големи банки. Бележките са напълно достатъчни, за да получите заем при условията на кредит с доказан доход. Само една от петте банки, които проучихме, слага отбивка на дохода, заявен от работодателя, и завишава лихвата по заема, отпуснат само с бележка. Остава в сила изискването за осигурителен стаж – три, шест или 12 месеца, според изискванията на съответната банка, тоест, ако току-що сте започнали работа, нямате шанс за кредит.
Още за кредитите - тук.