Клиентите получават отговор до 5 работни дни след предоставяне на пълният пакет от документи и посещение, и запознаване на банката с бизнеса.
Заедно с ипотечния кредит, собствениците на малки фирми могат да закупят преференциалния пакет “Инициатива +”, с който получават отстъпка до 27% от стандартните такси за услугите, включени в пакета.
Увеличени са и лихвите по този продукт (сега - 7.25% до 11.5%), както и по бързия инвестиционен кредит.