От нея не се разбира каква част от огромните заеми са изтеглени от домакинства и каква част от сдружения, фондации, клубове (те са в една група с домакинствата като нетърговски организации), информира в. Сега. Общата сума на изтегленото е близо 85 млн. лв., като повечето от заемите са в евро. Шест месеца по-рано получателите на седемцифрени кредити - домакинствата и сдруженията бяха с 18 по-малко и бяха за общо 52 млн. лв. Повечето от тях също бяха в евро. Дълговете на българските домакинства към банките вече достигат 10.9 млрд. лв. на фона на 9 млрд. лв. в края на миналата година, показват още данните на БНБ.
Същевременно изследване на "Индъстри уоч" показа, че от трудовите си доходи живеещите в Кърджали могат да изплатят два пъти по-бързо жилището си отколкото тези в София. Това е възможно, независимо че средните заплати за труд с ниска и средна квалификация там са с около 20 на сто по-ниски от тези в столицата. Според анализа начело на класацията по достъпност на апартаментите е Кърджали, следван от Кюстендил и Ловеч. Основна причина за това са негативните очаквания за развитие на икономиката, както и недостатъчното развитие на бизнеса в региона, допълва вестникът.