Фиксираните лихви, особено що се отнася до дългосрочните заеми, са по-скоро изключение. Повечето банки отпускат заеми с плаваща лихва, която се състои от базов лихвен процент (ОЛП, СОФИБОР, ЛИБОР или процент, определян периодично от самата банка) плюс твърда надбавка. СОФИБОР се влияе от цената на банковия ресурс, което означава, че вероятно ще нарасне още след септември, когато влязат в сила новите изисквания. Въпросът е дали това увеличение ще е достатъчно голямо, че да промени вноските. На практика обаче банките не променят толкова често процентите по старите заеми, колкото го предполага конюнктурата. Една от причините за това е, че постоянната промяна на процентите е трудоемка, а е и неудобна за клиентите, които трябва да следят за измененията. Впрочем, доскоро конюнктурата бе низходяща, но от около една година и основният лихвен процент на БНБ, и международните лихви вървят нагоре. При все това конкуренцията накара банките да задържат лихвите. Наистина може да се говори за слабо повишение при краткосрочните заеми, особено в евро, но при дългосрочните тенденцията е към спад. Това е само една от причините да подхождаме предпазливо към прогнозата за незабавно повишаване на лихвите. Другата е разнообразната практика на банките. Възможно е условията за една и съща кредитна институция да са различни в зависимост от това кога е сключен договорът.
В най-старите договори на Банка ДСК, например, е записано, че промяната на лихвите, одобрена от УС на банката, е задължителна за страните. Няма ангажимент за уведомяване на клиента (така е с повечето банки), но се предполага, че те го правят. Банката доскоро предлагаше фиксиране на лихвата до 10 години, но това вече е възможно най-много за три години. Базисната й лихва обаче е относително стабилна. Обединената УниКредит Булбанк вече използва за база тримесечния СОФИБОР или ЕУРИБОР плюс надбавка, но променя базовата си лихва само при изменение на тези компоненти с повече от 2%. Доскоро банката преразглеждаше базовата си лихва при всяка промяна на ОЛП, тоест ежемесечно, а пък Биохим правеше това далеч по-рядко, като се съобразяваше със СОФИБОР. "Ако имаме стар договор, сключен с Биохим, да речем на БЛП плюс 2 пункта, то неговите компененти не се променят. Продължаваме да следим дефиницията на БЛП при старите лихвени проценти", уточниха от институцията. След обединението с Биохим, най-голямата банка предлага възможност за фиксирана лихва за целия срок на ипотечните заеми. А СЖ Експресбанк изрично подчертава предвидимостта на лихвените си проценти в рекламните материали. Нейният лихвен процент по жилищните заеми остава фиксиран за целия срок на кредита, ако базисният процент не се промени с повече от +2 или -2 пункта от стойността му в деня на сключване на договора за кредит. Райфайзенбанк използва за база Стойността на банковия ресурс – показател, който се променя сравнително рядко. В случай на промяна на лихвения процент, банката уведомява писмено клиентите, съобщиха от нейния пресцентър. Подобна е практиката на МКБ Юнионбанк, чиито заеми са обвързани със стойността на тримесечния СОФИБОР за левовите кредити, и с шестмесечния ЮРИБОР - при заемите в евро (потребителските са фиксирани за срока). Още при подписването на договора между кредитополучателя и банката, уведомяваме клиентите за начина, по който е формиран лихвеният процент по кредита и за начина, по който той ще се променя след изтичането на периода с първоначално фиксирана лихва, казаха от банката. Повечето други банки (например, Пощенска, ДЗИ, Алианц, СИБанк) преразглеждат плащаващите лихви само при критична промяна на пазара. ОББ пък предлага фиксирана лихва за целия срок, но преди време банката едностранно намали процентите по старите кредити.