Голяма част от автомобилния парк у нас може да бъде пряко или косвено засегнат от новата компонента на биогоривото | Бизнес.dir.bg