Покачването на цените на торовете, свързано на свой ред с рязкото повишаване на енергията, е повишило и цените на ресурсите, използвани от фермерите за производство на селскостопанските култури | Бизнес.dir.bg