По бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. минисртите създадоха администриран разходен параграф "Финансиране на фискални антиинфлационни мерки" в размер на 172 000 хил. лв. | Бизнес.dir.bg