И двата модела на прогресивно данъчно облагане включват необлагаем минимум, равняващ се на минималната заплата | Бизнес.dir.bg