Ръчният добив осигурява препитание на милиони хора, често в най-бедните страни в Южна Америка, Африка и Азия | Бизнес.dir.bg