Срещу всяка върната депозитна бутилка потребителят получава обратно 10 евроцента в Латвия. | Бизнес.dir.bg