Reloop Platform помага с "ноу хау" на различните страни да задействат процеса по въвеждане на депозитната система. В началото на септември журналисти от няколко страни бяха поканени да видят лично как работи депозитната система в Латвия, която си поставя амбициозни цели, но и постига завидни резултати. | Бизнес.dir.bg