Микс Стуритис, главен изпълнителен директор DIA | Бизнес.dir.bg